Zaloguj się

Zaloguj się do Panelu Klienta
Login
Hasło

Pierwszy raz w serwisie? Zarejestruj się!

Twoje konto
Login
Hasło
Powtórzenie hasła
Dane identyfikacyjne
Status prawny: firma klient indywidualny
NIP
Firma / Imię i nazwisko:
Imię
Nazwisko
Adres
Kod pocztowy, miejscowość
Województwo
Kraj
Imię osoby kontaktowej
Nazwisko osoby kontaktowej
E-mail
Telefon
Telefon do powiadomień SMS
PESEL
Nazwa firmy / Imię i Nazwisko
Adres
Kod pocztowy, miejscowość
Kraj
E-mail
Program Partnerski (pole nieobowiązkowe, do wypełnienia wyłącznie przy poleceniach)

Podaj login do Panelu Klienta osoby, która poleciła Ci usługi nazwa.pl

Login Klienta polecającego
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez nazwa.pl sp. z o.o. informacji marketingowych przy użyciu środków łączności elektronicznej na wskazane powyżej dane kontaktowe.
Zapoznałem się i akceptuję Ogólne Warunki Umów.

Administratorem Twoich danych osobowych jest nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594747, NIP: 6751402920, REGON: 120805512, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 57.600.000,00 zł, nr tel.: 801 33 22 33, e-mail: kontakt@nazwa.pl. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych można nawiązać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: iod@nazwa.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia wybranych przez Ciebie usług, dostarczanych przez nazwa.pl, na podstawie zawartej przez Ciebie umowy z nazwa.pl (akceptację Ogólnych Warunków Umów oraz poszczególnych regulaminów usług). Przetwarzanie Twoich danych osobowych w innych celach niż świadczenie usług będzie możliwe wyłącznie za Twoją uprzednią zgodą – w tym przypadku podstawą przetwarzania danych będzie Twoja zgoda. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: https://www.nazwa.pl/RODO


Informacje na temat celu, okresu przez jaki dane będą przechowywane oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w tym miejscu: https://www.nazwa.pl/RODO

Wczytywanie