Pierwszy raz w serwisie? Zarejestruj się!

Twoje konto
Login
Hasło
Powtórzenie hasła
Login Klienta polecającego
Dane identyfikacyjne
Status prawny: firma klient indywidualny
Firma / Imię i nazwisko:
Imię
Nazwisko
Imię osoby kontaktowej
Nazwisko osoby kontaktowej
Adres
Kod pocztowy, miejscowość
Województwo
Kraj
E-mail
Telefon
Telefon do powiadomień SMS
NIP
PESEL
Nazwa firmy / Imię i Nazwisko
Adres
Kod pocztowy, miejscowość
Kraj
E-mail
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez nazwa.pl sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne.
Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od nazwa.pl dotyczących jej oferty oraz ofert jej partnerów biznesowych w szczególności poprzez wiadomości elektroniczne, połączenia telefoniczne lub sms z wykorzystaniem adresu email lub numeru telefonu podanych w trakcie rejestracji lub w trakcie korzystania z usług nazwa.pl, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez nazwa.pl sp. z o.o. oraz w celach promocji, reklamy i badania rynku.
Zapoznałem się i akceptuję Ogólne Warunki Umów.

Administratorem Twoich danych osobowych jest nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594747, NIP: 6751402920, REGON: 120805512, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 57.600.000,00 zł, nr tel.: 801 33 22 33, e-mail: kontakt@nazwa.pl. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych można nawiązać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: iod@nazwa.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia wybranych przez Ciebie usług, dostarczanych przez nazwa.pl, na podstawie zawartej przez Ciebie umowy z nazwa.pl (akceptację Ogólnych Warunków Umów oraz poszczególnych regulaminów usług). Przetwarzanie Twoich danych osobowych w innych celach niż świadczenie usług będzie możliwe wyłącznie za Twoją uprzednią zgodą – w tym przypadku podstawą przetwarzania danych będzie Twoja zgoda. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: https://www.nazwa.pl/RODO


Informacje na temat celu, okresu przez jaki dane będą przechowywane oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w tym miejscu: https://www.nazwa.pl/RODO

Zaloguj się

Zaloguj się do Panelu Klienta