Zaloguj się

Zaloguj się do Panelu Klienta
Login
Hasło

Pierwszy raz w serwisie? Zarejestruj się!

Twoje konto
Login
Hasło
Powtórzenie hasła
Dane identyfikacyjne
Status prawny: firma klient indywidualny
NIP
Firma / Imię i nazwisko:
Imię
Nazwisko
Adres
Kod pocztowy, miejscowość
Województwo
Kraj
Imię osoby kontaktowej
Nazwisko osoby kontaktowej
E-mail
Telefon
Telefon do powiadomień SMS
Nazwa firmy / Imię i Nazwisko
Adres
Kod pocztowy, miejscowość
Kraj
E-mail
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez nazwa.pl sp. z o.o. informacji marketingowych przy użyciu środków łączności elektronicznej na dane osoby kontaktowej.
Zapoznałem się i akceptuję Ogólne Warunki Umów.

Administratorem Twoich danych osobowych jest nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594747, NIP: 6751402920, REGON: 120805512, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 57.600.000,00 zł, nr tel.: 801 33 22 33, e-mail: kontakt@nazwa.pl. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych można nawiązać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: iod@nazwa.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia wybranych przez Ciebie usług, dostarczanych przez nazwa.pl, na podstawie zawartej przez Ciebie umowy z nazwa.pl (akceptację Ogólnych Warunków Umów oraz poszczególnych regulaminów usług). Przetwarzanie Twoich danych osobowych w innych celach niż świadczenie usług będzie możliwe wyłącznie za Twoją uprzednią zgodą – w tym przypadku podstawą przetwarzania danych będzie Twoja zgoda. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: https://www.nazwa.pl/RODO


Informacje na temat celu, okresu przez jaki dane będą przechowywane oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w tym miejscu: https://www.nazwa.pl/RODO

Wczytywanie