Pierwszy raz w serwisie? Zarejestruj się!

Twoje konto
Login
Hasło
Powtórzenie hasła
Dane identyfikacyjne
Status prawny: firma klient indywidualny
Firma / Imię i nazwisko:
Imię
Nazwisko
Imię osoby kontaktowej
Nazwisko osoby kontaktowej
Adres
Kod pocztowy, miejscowość
Województwo
Kraj
E-mail
Telefon
Telefon do powiadomień SMS
NIP
PESEL
Nazwa firmy / Imię i Nazwisko
Adres
Kod pocztowy, miejscowość
Kraj
E-mail
Program Partnerski (pole nieobowiązkowe, do wypełnienia wyłącznie przy poleceniach)

Podaj login do Panelu Klienta osoby, która poleciła Ci usługi nazwa.pl

Login Klienta polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez nazwa.pl sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne.
Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od nazwa.pl dotyczących jej oferty oraz ofert jej partnerów biznesowych w szczególności poprzez wiadomości elektroniczne, połączenia telefoniczne lub sms z wykorzystaniem adresu email lub numeru telefonu podanych w trakcie rejestracji lub w trakcie korzystania z usług nazwa.pl, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez nazwa.pl sp. z o.o. oraz w celach promocji, reklamy i badania rynku.
Zapoznałem się i akceptuję Ogólne Warunki Umów.

Administratorem Twoich danych osobowych jest nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594747, NIP: 6751402920, REGON: 120805512, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 57.600.000,00 zł, nr tel.: 801 33 22 33, e-mail: kontakt@nazwa.pl. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych można nawiązać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: iod@nazwa.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia wybranych przez Ciebie usług, dostarczanych przez nazwa.pl, na podstawie zawartej przez Ciebie umowy z nazwa.pl (akceptację Ogólnych Warunków Umów oraz poszczególnych regulaminów usług). Przetwarzanie Twoich danych osobowych w innych celach niż świadczenie usług będzie możliwe wyłącznie za Twoją uprzednią zgodą – w tym przypadku podstawą przetwarzania danych będzie Twoja zgoda. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: https://www.nazwa.pl/RODO


Informacje na temat celu, okresu przez jaki dane będą przechowywane oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w tym miejscu: https://www.nazwa.pl/RODO

Zaloguj się

Zaloguj się do Panelu Klienta